36Pluss+

– En av markedets aller beste bilforsikringer

3 års prisgaranti

For nye biler og brukte biler inntil 6 år
Nedre aldersgrense for hovedbruker er 22 år
Ved skadefri kjøring vil forsikringsprisen maksimalt øke med 5% pr år

Fordeler

Inntil 6 år gamle biler

Prisgaranti
Max prisøkning på 5% år 2 og 3 ved skadefri kjøring

Ingen egenandel ved kollisjon
Gjelder en skade i året

Ingen egenandel ved tyveri
ved alarm

Leiebil
Ring 03100 og få leiebil i hele reparasjonstiden.
Mulighet for større leiebil

Fabrikkny bil ved totalskade
frem til bilen er 3 år gammel og før den har kjørt 60 000 km
Eldre bil kan gi deg markedsverdi + 15%

Utvidet utstyr og løsøredekning
Fastmontert utstyr dekkes med inntil 50 000 kroner
Personlig løsøre dekkes ned inntil 10 000 kroner

Unik glassdekning
Glasstak inngår i glassdekningen

Erstatter motor og girkasse ved maskinskade
Om bilen ikke er eldre enn 8 år, har gått inntil 200 000 km og serviceintervallene er fulgt.Fast egenandel kr 8000.

Hovedbruker må være 22 år eller eldre
Bilen kan allikevel lånes til sjåfører ned til 18 år uten øket egenandelen

Egenandel

0 kr Kollisjon (gjelder én skade i året)
0 kr Tyveri ved alarm
0 kr Glassreparasjon
2000 kr Glassbytte
8000 kr Maskinskade
4000 kr Andre skader

Dekninger

Dersom hovedbruker er yngre enn 22 år henvises det til ordinær bilforsikring.

dekingsmatrise


Kundeutbytte

Som forsikringstaker i Gjensidige, vil kunden kunne motta kundeutbytte. Dette avgjøres årlig av den kundevalgte generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.
De siste årene har Gjensidiges kunder fått utbytte som har tilsvart omtrent 10-15% av forsikringspremie.
Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet som er kundeeid, omlag 60% eies av Gjensidige